[From Henry] 100220 Baidu replies


Title: HELLO!!!

2010-2-20 00:44
da jia hao!!
HAO JIU BU JIAN!!
xin nian kuai le!!!
gong xi fa cai!!!
hong bao na lai!!!!
:):):) ^^

Hi everyone!!
Long time no see!!
Happy New Year!!!
Gong xi fa cai!!!1
Hong Bao na lai!!!!2
:):):) ^^

1 A Chinese New Year greeting.
2 Henry is asking for red packets.It’s the Chinese tradition for older people to give red packets with money inside to the young/unmarried ones during Chinese New Year.So…it’s weird for him to be asking from us.

2010-2-20 00:46
da jia zhen de hen dui bu qi!
wo hao jiu mei you lai gen nimen shuo hua…
zui jin chu le yi xie shi qing suo yi hen mang…
dui bu qi!
wo ye xiang nimen le!!
zhen de!!!
nimen zui jin hao ma?
qin xian hai shi xi huan wo ma?

Really sorry to everyone!
I didn’t come to talk to everyone for so long…
Some problems arose recently,so I’m a bit busy…
Sorry!
I miss you all too!!
Really!!
Are you guys fine recently?
Do Strings still like me?

2010-2-20 00:50
wo xian zai zai taiwan! ming tian you women super show 2!
wo zai super show 2 you yi ge xin de “SURPRISE” gei da jia!
JIN XI JIN XI JIN XI!!!!

I’m in Taiwan now!There’s our Super Show 2 tomorrow!
I have a new “SURPRISE” in Super Show 2 for everyone!
Surprise Surprise Surprise!!!!

2010-2-20 00:58
xie xie nimen yizhi name zhi chi wo!!!
wo hui yong yuan jide nimen de!
wo hen kuai jiu yao shui jiao le… ming tian yi da zhao jiu yao
qi chuang…
wo jiu xiang gen nimen shuo…
women sjm he sj bu guan chu shenme renhe wenti … hui yizhi zuo xia qu de…
nimen bu yong dan xin!
xiexie nimen name zhi chi women… zhi chi wo
THANK YOU!!!!
yijing tai wan le… nimen kuai dian shui jiao!!!

Thank you for supporting me always!!!
I’ll remember all of you forever!
I’m going to sleep soon…I have to wake up very early the next morning…
I only want to tell you guys…
No matter what problems arises,we SJM and SJ…Will always continue on…
There’s no need to worry!
Thank you for supporting us…Supporting me
THANK YOU!!!!
It’s already too late…You guys should go to sleep!!!

2010-2-20 01:06
ok hao le…
wo yao xia le..
qu shui jiao…
nimen yiding yao kan wo ming tian de BIG SURPRISE ! yiding hui rang nimen hen jin xi de… ok?
beybye!!
wo ai nimen
wan an! xin nian kuai le…
OOHH! hai you….ye xiang gen bie de FANSITE (han guo de…zhong wen wang…lovesjm…concerto…endless…henrylau.cn…henry cyworld!….etc…) shuo xiexie nimen! xin nian kuai le! gong xi fa cai… !!! wo ai nimen!!
okok
BYEBYE!!!

Okay…
I have to go off..
Go to sleep…
You guys must see my BIG SURPRISE tomorrow!It’s really going to be a surprise for all of you…Ok?
beybye!!
I love everyone
Nights!Happy New Year..
OOHH!And…Also want to thank other FANSITE(Korea’s…zhong wen wang(HLCN中文网)…lovesjm…concerto…endless…henrylau.cn…henry cyworld!….etc…) Happy new year!gong xi fa cai… !!! I love everyone!!
okok
BYEBYE!!!

Credits: Henry Baidu Bar
Translated by: EternalHua/StringswHenry@twitter
TAKE OUT WITH FULL CREDITS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s